zelenalipa_pattern

Zelená lipa začína naberať reálne kontúry

Späť na všetky články  /  22. decembra 2022

Búracie práce už máme za sebou a po zrealizovaní nového prievlaku pokládky rektor stropu sme dokončili betonáž stropu na 2. nadzemnom podlaží. 
Murovali sme obvodové steny či zrealizovali časť oporných múrov, novú teplovodnú prípojku a časť výťahovej šachty. Dodávateľom nového výťahu je renomovaný výrobca OTIS, ktorý funguje už od roku 1853 a jeho výťahy možno nájsť po celom svete. 

Vitajte na 3. nadzemnom podlaží

V súčasnosti pokračujeme s armovacími a betonárskymi prácami na 3. nadzemnom podlaží, realizujeme novú dažďovú kanalizáciu zo striech, ktorá bude zvedená do samostatného vsaku. Vďaka vsaku zadržíme dažďovú vodu v prostredí, čo bude mať za následok prirodzené zvlhčenie vzduchu, pomalšie ohrievanie ovzdušia v letných horúčavách a lepšie podmienky pre rastliny. Zaujímavá je aj finančná úspora, keďže prevádzkovateľovi kanalizácie nebudeme platiť za vodu z atmosférických zrážok tak, ako je to bežné pri starších stavbách.   

Pozrite si ponuku bytov

Prezrite si zoznam všetkých ponúkaných bytov a vyberte si ten, ktorý bude najviac vyhovovať vašim potrebám.